20.10.2020, 12:16
Қараулар: 260
Цифрлық телевизияның мүмкіндігі зор

Цифрлық телевизияның мүмкіндігі зор

Цифрлық телевизиялық хабарды дамыту қол жетімді бағдарламалардың санын көбейтеді, интерактивті хабар таратуды енгізіп, халыққа қосымша қызметтер ұсынады. Бұл, сонымен қатар, халықты көп бағдарламалық телехабарлармен қамтамасыз етуге, елдің барлық тұрғындарына ақпараттық ресурстарға қол жеткізіп, теледидар бағдарламаларының бейнесі мен дыбыс сапасын жақсартуға септігін тигізеді.

Аналогтық сигнал сыртқы әсерге тәуелді, кейде хабар жоғалып кетуі мүмкін, оны антенаның көмегімен ұстап алуға болады. Мұндай телехабар тарату жүйесінің кемшілігі — сигналдың  әлсіздігі сурет пен дыбыс сапасының нашарлауына әкеп соқтырады. Нашар ауа-райында — жел, жаңбыр, найзағай кезінде- сигнал нашарлайды, және көрермен кескінді бұрмаланған дыбыс, немесе мүлдем дыбыссыз алады. Хабар тарату сапасына телестанцияның қамту аумағы да әсер етеді. Сигнал көзі мен теледидар арасындағы арақашықтық неғұрлым алыс болса, соғұрлым оның сапасы нашарлайды.

Мақаланың толық нұсқасы  www.kazteleradio.kz  және www.tsetv.kz  сайттарында жарияланған.

 

 

Развитие цифрового телевизионного вещания позволит увеличить число доступных программ, ввести интерактивное вещание, оказывать  дополнительные услуги населению. Также оно поможет устранить диспропорции в охвате населения многопрограммным ТВ вещанием, обеспечить гарантированный равноправный доступ всего населения страны к информационным ресурсам, повысить качество изображения и звукового сопровождения телепрограмм.

Аналоговый сигнал очень уязвим для внешнего воздействия, и иногда может попросту пропасть, его можно поймать с помощью антенны. Минусом такого телевидения считаются уязвимость сигнала при помехах, что приводит к плохому качеству изображения и звука. При плохой погоде – ветре, дожде, грозах – сигнал ухудшается,  и зритель получает картинку с помехами, искаженным звуком или вообще без него. На качество вещания влияет и дальность телестанции. Чем больше расстояние между источником сигнала  и пунктом назначения, тем хуже его качество.

Развернутая версия статьи доступна на сайтах www.kazteleradio.kz и www.tsetv.kz.