11.07.2015, 6:15
Қараулар: 327
«Дер уақытында, шынайы жазылған кітап!»

«Дер уақытында, шынайы жазылған кітап!»

10


Мұрат  СЫДЫҚОВ, тарих  ғылымдарының  докторы, профессор, Батыс  Қазақстан  облыстық  тарих  және  археология орталығының  директоры:

– Біз Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев туралы көп жайға қанық­пыз деп ойлаймыз. Сонда негізі­нен білетініміз – оның саяси қызметі тура­лы деректер. Ал Мемлекет басшысы­ның жеке басына, өміріне, азаматтық тұлғасына қатысты мәліметтерді біле бер­мейтініміз рас.


Елбасының қаламынан шыққан «Өмір өткел­дері. Сұхбат кітабы» атты туындыда Нұр­сұлтан Әбішұлының адами қыры жан-жақты ашылған. Әңгіменің алыстағы балалық шақ, жасөспірімдік кезең, оқу мен алғашқы еңбек жолынан басталуы тегін емес. Яғни жас жігіт­тің тұлға болып қалып­тасуы, рухани құн­дылық-қағидаттарды сана­сына сіңі­руі осы кезеңнен басталады. Президент ше­бер талдау арқылы сол бір кеңестік ке­зең­де­гі күрделі саяси үрдістерді тануға шақы­рады, 1960-70 жылдардағы елдің дамуын тежеген факторларды ашып береді. Қазақ халқының ұлт­тық сана-сезімі қайта дүр сілкінген, ұлттық салт-дәстүрі қанат жая бастаған, тарихын тануға ұмтыл­ған уақыт деп бағалайды. Кейін бұл Қазақ елінің егемендігіне, тәуелсіздігіне алып келген шешуші факторлардың бірі болды деп баға береді.

Кітаптағы тауарлардың ішінен Қазақстанның тәуелсіз мемлекет болып құрылуы, жас Қазақ еліне Нұрсұлтан Әбішұлының Прези­дент болып сайлануы ерекше қызығушылық­пен оқылады дер едім. Біз сол жарқын оқиғалардың куәгері болып, бел ортасында жүрсек те, Елбасы қабылдаған өміршең шешім­дердің қалай жүзеге асқан­дығы, оның көреген сая­си ойлау жүйесінің бү­гін­гі жемісі туралы тұшына оқи­мыз, оқи отырып таң­­дай қағып, тамсанамыз.

Мемлекет басшысының қа­ла­мынан туындаған жиыр­­ма шақты кітаптан бұл туын­дының ерекшелігі – солар­дың барлығын бір жерге тү­йіндеуінде, жинақтап, қо­рытындылап, жүйелеуінде. Елбасы өзінің өміріне, ел­дің тағ­дырына тағы бір ба­йыптап көз жібере отырып, Қазақстанның кемел бо­лашағын жасау үшін бар­лық салада, саясатта, эко­но­мика мен мәдениетте, тарих, өскелең ұрпақ тәр­бие­­сінде нақ­ты бағыт-бағ­дар ұсынады.

Бұл кітап – нағыз өз уа­қы­тында жазылған дү­ние. Кітапты оқу арқылы біз Ел­ба­сымен мақта­­намыз, тәуелсіз, жасампаз елі­мізбен мақтанамыз, келе­шекке сеніммен қараймыз және қол жет­кен бар­лық жетістіктеріміз Қазақстан Республика­сының бірінші Президенті, Ұлт Көш­бас­шысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен бай­ланысты екендігін  терең  түсінеміз.

Мерке  САТЫБАЛДИЕВ, «Жастар  қауымдастығы»  ЗТБ  төрағасы:

– Елбасымыздың «Өмір өт­кел­дері» кітабын оқып шық­тым. Осындағы сұхбаттан Ұлт Көш­бас­шысының өмір жо­лынан бі­раз ғибрат алуға болады. Мәсе­лен, Украинаның Днепродзержинск қаласындағы №8 училищеден білім мен машықты ұштастыра игерген соң, алдымен, Те­міртау­дағы домна пешінің құрылысы аяқталғанға дейін бетон­шы болып жұмыс істеген. 1960 жылы Қарағанды металлур­ия комбинаты ашылғаннан кейін штатқа болат қо­рыту­шы болып қабылданады. Одан домна операторының кіші көмекшісі ретінде алғаш­қы шойын балқытқандардың қа­тарынан табылады. Бір ғажабы, қарапайым маман­­дық­тан бастап, қалалық партия комитетінің екінші хат­шы­лығы, комбинатта партком хатшылығы лауазымына іс­­кер­лік қабілеті, қажыр-қайра­ты, алғырлығы арқылы қыз­-мет бабымен тез көтеріледі. Кейін комбинаттағы шиеле­ністі ахуал, жұмыс орнындағы техникалық қау­қардың, қыр­­уар шаруаның жүйелі жолға қо­йылмауы, мамандар жайы турасында өткір мәсе­лелер­ді Мәскеудегі КОКП ОК секрета­риаты алдында жасындай жарқылдап күн тәртібіне қояды. Нәтижесінде КСРО Металлургия жә­не ауыр машина жасау министрлігінің басшыла­рына де­йін жауапқа тартылады. Үкімет қау­лысымен комби­нат жұ­­мы­сы оң бағыт алып, тіпті қаланың инфрақұрылымы жедел дами тү­седі. Теміртаудағы жарқын істер, осында жинақталған бай тә­жірибе болашақ Астананың өркендеу көшіне алғы шарт болғанын Елбасымыз дәйектей айтады. Сөз жоқ, ең­бек­пен шынығып, ширыққан жігер кейін Қазақ елі тағ­дырына елеулі әсер еткенін осы кітаптан терең ұғын­ға­­ным­ды айт­қым келеді. Біздей жастарға Елба­сымыздың комсо­мол қатарындағы белсенді­лігі ерекше үлгі болаты­ны  анық.

Жаңалықтар

Басқа да мақалалар